Samodzielny Krok

Praca online z usamodzielniającą się młodzieżą 16-24 lat. Uczestnicy projektu otrzymają praktyczne wskazówki i przećwiczą gdzie i jak skutecznie poszukiwać pracy, jak przejść rozmowę rekrutacyjną, jak prowadzić asertywny dialog, radzić sobie z porażkami oraz racjonalnie wydawać zarobioną pensję.

Założenia

Samodzielny Krok powstał na bazie wiedzy praktyków biznesu, która została w przystępny sposób dostosowana do przekazania usamodzielniającej się młodzieży. W ramach projektu grupowe zajęcia online zawierają wskazówki i ćwiczenia przydatne do rozpoczęcia nowego etapu w życiu a zajęcia indywidualne z mentorem pozwalają na utrwalenie i pogłębienie przekazywanego materiału według potrzeb danego uczestnika.

Usamodzielnianie się dla każdego jest początkiem drogi, w którą dobrze jest wyruszyć podążając za nawigacją wyznaczającą właściwy szlak.


Wielu z trenerów oraz mentorów biorących udział w projekcie miało okazję uzyskać pomoc w odnalezieniu się w świecie zawodowym od osób, które stanęły na ich drodze. To zainspirowało ich do pomocy osobom z młodszego pokolenia, które być może również kiedyś przekaże swój wkład dalej.

pexels-fauxels-3184426.jpg

Program

Projekt powstał aby:​

  • przekazać praktyczne podstawy i wskazówki do znalezienia pierwszej pełnowymiarowej pracy

  • podbudować określone przez plan usamodzielnienia mapy ścieżek rozwoju kompetencyjnego

  • rozwijać w uczestnikach kompetencje miękkie

  • przygotować dla uczestników referencje wymagane od wielu pracodawców

  • pomóc uczestnikom zbudować CV i cyfrowy profil rekrutacyjny podkreślający ich atuty

Metodologia stosowana na zajęciach z uczestnikami opiera się na praktykach  wykorzystywanych przez działy kadr polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

W tym roku oferujemy 30 miejsc do udziału 100% w formule online. Zajęcia grupowe odbywać się będą w 10-osobowych grupach zaś zajęcia z mentorem w trybie indywidualnym.

Wnioski zgłoszeniowe przyjmowane są za pośrednictwem formularza cyfrowego, który może złożyć pracownik placówki lub rodzic zgadzający się przyjąć rolę opiekuna podopiecznego w czasie programu.

Harmonogram 2021

Zgłoszenia i wyłonienie listy 30 uczestników: 28.06.2021 - 07.09.2021

Inauguracja programu: 09.09.2021 17:00-18:00

Zajęcia online z młodzieżą oraz webinary rozwojowe dla uczestników i opiekunów : 13.09.2021 - 12.11.2021

Indywidualne sesje z wybranym dla ścieżki rozwojowej uczestnika mentorem: 25.10.2021 - 08.12.2021

Uroczyste zakończenie programu, online: 09.12.2021 17:00 - 18:00

pexels-pixabay-163064.jpg

Trenerzy

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony

depositphotos_134255634-stock-illustrati

Wkrótce ogłoszony